תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש – אתר פרימיום ג'ובס

תקנון ותנאי שימוש – אתר פרימיום ג'ובס

 1. מבוא
 2. האמור להלן כתוב בלשון זכר אך מופנה כמובן אל נשים וגברים כאחד.
 3. פרימיום ג'ובס מציעה למשתמשיה ולקוחותיה מגוון שירותי ניהול קריירה הכוללים, בין היתר: איתור עובדים, חיפוש עבודה, יצירת רשת קשרים עסקית ורשת חברתית בתחום הקריירה, קורסים, הצעות להתפתחות אישית, ידע, מידע, הרשמה ללימודים והשתלמויות, הרשמה לאירועים וכנסים וכיוצ"ב ("השירותים").
 4. השירותים מופנים בחלקם אל מחפשים עבודה ובחלקם אל מעסיקים המחפשים עובדים מתאימים. בנוסף, השירותים כוללים את הרשת החברתית מקצועית המאפשרת למשתמש להצטרף לרשת חברתית/מקצועית, ליצור קשרים, להרחיב את מעגל ההכרויות שלו בתחום הקריירה, ליצור אינטראקציה בזמן אמת עם חברים ומעסיקים וכן להיחשף ולהירשם ללימודים, השתלמויות מקצועיות וכנסים בתחום הקריירה.
 5. פרימיום ג'ובס, המפעילה את אתר www.premiumjobs.co.il תיקרא לעיל ולהלן: "פרימיום ג'ובס " ו/או "החברה", והאתר ייקרא להלן: "האתר". מחפשי עבודה יכונו להלן גם "מחפש עבודה", מעסיקים המפרסמים הצעות עבודה יכונו להלן גם "מפרסם" וחברים שיצטרפו אל הרשת החברתית מקצועית יכונו להלן גם "חבר", הכל לפי העניין. מחפשי עבודה, מפרסמים וחברים העושים שימוש בשירותים, או חלק מהם, יכונו להלן, ביחד ולחוד: "משתמש".
 6. חלק מן השירותים מאפשרים יצירת קשר בין משתמש לצדדי ג'. פרימיום ג'ובס אינה צד להתקשרויות הללו והן נעשות על אחריות המשתמש וצד ג' ומבלי שפרימיום ג'ובס תישא באחריות או חבות כלשהי בגינן.
 7. חלק מן השירותים ניתנים ללא תשלום וחלקם כרוכים בתשלום. הכל כפי שיפורט להלן.
 8. השירותים ניתנים באמצעות אתר/י פרימיום ג'ובס ו/או יישומונים ו/או בכל דרך רלוונטית ו/או אמצעי תקשורת אחר. מטעמי נוחות יכונו כל הנ"ל, ביחד ולחוד: "האתר".
 9. בתנאי שימוש אלה תוכלו למצוא מידע אודות השירותים, תנאי השימוש בהם, עלותם (ככל שהם כרוכים בתשלום) וזכויות וחובות המשתמשים ופרימיום ג'ובס עצמה.
 10. חלק מהתכנים שנמסרים לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש שסורקים את האתר על בסיס יומי/שבועי/חודשי באופן אוטומטי ופרימיום ג'ובס אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות לקבל בעקבות מסירת התכנים. פרימיום ג'ובס לא תישא כלפי המשתמש באחריות לתגובות אלו.
 11. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנו (לרבות המידע והתכנים המופיעים בו), אופן הצגתו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של פרימיום ג'ובס בלבד ויש לה אינטרס וזכות להגן עליו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פרימיום ג'ובס , בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של פרימיום ג'ובס בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 12. השימוש על ידי המשתמש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת פרימיום ג'ובס , ולא תהיה למחפש העבודה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרימיום ג'ובס בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של מחפש העבודה.
 13. פרימיום ג'ובס רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים, הקורסים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למחפש העבודה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרימיום ג'ובס בקשר לכך.
 14. פרימיום ג'ובס עומדת בכל אמצעי אבטחת המידע הנדרשים בהתאם לכל דין. עם זאת, פרימיום ג'ובס אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי פרימיום ג'ובס , נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל פרימיום ג'ובס או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ופרימיום ג'ובס לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למחפש העבודה עקב כך.
 15. אין פרימיום ג'ובס מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר פרימיום ג'ובס אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ופרימיום ג'ובס לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר פרימיום ג'ובס ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

חובות המשתמש – כללי:

 1. על משתמש באתר חלות מגבלות על פרסום מודעות ותכנים אחרים באתר. המשתמש מתחייב כי בכל פרסום ו/או העלאת/עדכון תכנים ו/או בהתקשרויות וחילופי דברים/מידע בינו לבין משתמש אחר ו/או כל צד ג', לא מופיעים תכנים אסורים כמפורט להלן:
  a. כל תוכן המפר זכויות של אחר – לרבות זכויות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב).
 2. b. תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים אלימות ו/או ביצוע עבירות על החוק, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות ציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
 3. c. תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מטעה או עלול להטעות.
 4. d. כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ו/או מזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 5. e. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס) ו/או רוגלות, ונדאלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים ((Malicious Applications וכיו"ב.
 6. f. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 7. g. כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצ"ב.
 8. h. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני.
 9. i. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 10. j. כל מידע או הצעה או יישום בעלי אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי/שיווקי כלשהו, למעט מידע המפורסם בגדר השירותים ובהתאם להוראות תקנון זה.
 11. k. תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.

שינויים בשירותים

 1. פרימיום ג'ובס שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את השירותים המוצעים באתר או להציע שירותים שונים מאלה המוצעים בעת רישום המשתמש. כל זאת, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
 2. פרימיום ג'ובס תודיע למשתמשים על שינויים כאמור בשירותים, באמצעים שונים העומדים לרשותה ובין היתר – בהודעה בעת כניסה לאתר או בהודעה לתיבת ההודעות בפרופיל החבר או באמצעות דוא"ל.
 3. ככל ששינויים כאמור יכללו גריעת שירותים שניתנו עד אותו מועד בתשלום, תינתן על כך הודעה מראש של 30 ימים לפחות.

שינויים בתקנון

 1. פרימיום ג'ובס שומרת את הזכות לתקן את תקנון זה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה, בהתאם ובכפוף להוראת כל דין. בעת שינוי כאמור, פרימיום ג'ובס תודיע למשתמש אודות תיקוני התקנון באמצעים לרשותה ובין היתר – בהודעה בעת כניסה לאתר או בהודעה לתיבת ההודעות בפרופיל החבר או באמצעות דוא"ל. תוקף התיקונים יהיה מיום פרסומם אלא אם נאמר אחרת.

הוראות כלליות לגבי שירותים הכרוכים בתשלום:

 1. חלק מן השירותים כרוכים בתשלום.
  2. דמי התשלום עבור שירותים בתשלום (להלן: "המנוי") ייגבו מראש. המנוי יתחדש באופן אוטומטי לתקופה נוספת בהתאם לסוג המנוי שנרכש. על תקופה זו יחול המחיר המלא על פי מחירון החברה, כל עוד לא קיבלה פרימיום ג'ובס הודעה בכתב, עד ליום סיום המנוי בפועל, בדבר רצון המשתמש שלא להאריך את המנוי לתקופה נוספת.
  3. לקוחות שהינם "עוסק" כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אינם רשאים להפסיק את המנוי במהלך תקופת המנוי. ככל שיבחרו בכל זאת להפסיק את השירות בתוך תקופת המנוי, לא יושבו להם דמי המנוי.
  4. לקוחות שאינם "עוסק" כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רשאים לבטל את השירות בכל עת, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@premiumjobs.co.il להלן: "הודעת הביטול").
  5. החברה תחדל מגביית דמי השירות החודשיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ובמידה והודעת הביטול נמסרה בדואר רשום, בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירת ההודעה למשלוח.
  6. לקוחות אלה יחוייבו עבור תקופת השימוש שעשו בפועל במנוי על פי התעריף החודשי המלא הנהוג באותה עת למתקשרים (בשונה מתעריפים מוזלים למתקשרים שרוכשים מנוי מוזל לתקופות ממושכות יותר), ובניכוי דמי ביטול בגובה 7% משווי העסקה.
  7. יובהר כי לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי ו/או כל תמורה ו/או כל זכות אחרת בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום, ואשר קדמה למועד הביטול. וכן לגבי קורסים שנרכשו.

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש ברשת החברתית הינו בבתי המשפט המוסמכים מבחינת העניין במחוז המרכז.
 2. משתמש לא ינקוט הליך משפטי נגד פרימיום ג'ובס אלא אם פנה קודם לכן אל פרימיום ג'ובס בכתב, העלה בפניה את טענתו והיה נכון להיכנס להליך גישור ליישוב חילוקי הדעות קודם לנקיטתו.
 3. תנאי שימוש  – הרשת החברתית המקצועית
 4. שירות הרשת החברתית מקצועית ניתן באמצעות אתרי אינטרנט (למשל  www.premiumjobs.co.il וכל אתר שיופעל על ידי פרימיום ג'ובס או מי מטעמה) ו/או באמצעות יישומון ("אפליקציה"), לרבות בשילוב של צד שלישי. אתרי האינטרנט, היישום הנייד, יישומי רקע, שירותי אינטרנט ובשילוב של צדדי שלישי. כל אלה ייקראו: "אתר הרשת החברתית" או "האתר" או "הרשת החברתית".
 5. יישומי השירות של הרשת החברתית כוללים פורומים ליצירת קשר ותקשורת עם חברים אחרים, עם מעסיקים ועם צדדי ג', החלפת מידע וביקורות בין חברים, העלאת פרופיל משתמש של החבר, קבלת מידע אודות לימודים, השתלמויות וכנסים מקצועיים וכיוצ"ב.
 6. התנאים וההגבלות לשימוש בשירות הרשת החברתית כפי שיפורטו בתקנון זה, מסדירים את היחסים, הזכויות והחובות בין המשתמש לבין פרימיום ג'ובס ו/או משתמשים אחרים. הוראות כלליות בתקנון תנאי השימוש יחולו בהתאמה גם על השימוש ברשת החברתית. הוראות ספציפיות לגבי הרשת החברתית יגברו על הוראה סותרת בתקנון פרימיום ג'ובס הכללי, אם וככל שיש כזו.

כללי

 1. הרשת החברתית היא פלטפורמה אשר מטרתה שיפור חיי העבודה ואופציות הקריירה של המשתמש על ידי חשיפה למגוון של יישומים שונים והצעות של קורסים לרכישה.
 2. הרשת החברתית מבקשת לספק למשתמש הזדמנויות חדשות, בעיקר בהקשר המקצועי, להקל על המשתמש ליצור רשת קשרים מקצועית חברתית, להנגיש לו מידע, לאפשר חילופי מידע ולשמש פלטפורמה לקידום המשתמשים בחייהם המקצועיים. כדי לעמוד ביעדים אלה, הרשת החברתית אוספת מידע על מנת לספק למשתמש מידע, הצעות, המלצות ושירותים, ולקדם אינטראקציה בתוך ומחוץ לרשת של המשתמש. הדבר מתבצע בהתאם להגדרות הפרטיות של המשתמש והצהרותיו.
 3. הרשת החברתית היא יישום הליבה של השירות.
 4. דף הפרופיל שנוצר על ידי המשתמש ברשת החברתית מייצג את זהות המשתמש בשירות הרשת החברתית, באתרי פרימיום ג'ובס וביישומי השירות. על מנת להשתמש ברשת החברתית, המשתמש יוצר פרופיל משתמש גלוי ברשת החברתית ומחוץ לה. יחד עם זאת, ישנם יישומים בודדים של שירות הרשת החברתית אשר ניתן להשתמש בהם גם במצב בו פרופיל המשתמש אינו גלוי ברשת החברתית.
 5. הרשת החברתית מאפשרת למשתמש להציג את עצמו עם פרופיל משתמש אישי, להציג את פעילותו ולקיים אינטראקציה עם משתמשים אחרים ועם צדדים שלישיים בזמן אמת. כאשר משתמש מגדיר את הפרופיל שלו כ"ציבורי" וכך מאפשר גישה אל הפרופיל שלו מאתרים אחרים, על ידי מנועי החיפוש, הוא יזכה לחשיפה מירבית וכך ינצל את הרשת החברתית באופן מקסימאלי.
 6. משתמש שנרשם ברשת החברתית הופך בתחילה ל"חבר חופשי" ברשת החברתית, כלומר – השירות הראשוני הוא ללא תשלום. במצב זה, יוכל המשתמש לראות רק חלק מן המידע של הפרופילים השונים המצוים ברשת ולהשתמש בתכונות בסיסיות.
 7. למשתמש יש אפשרות לשדרג את החברות החופשית שלו לחברות בתשלום ברשת החברתית שתקרא "Premium One". בניגוד לחברות חינם, Premium One מספקת את כלל התכונות המתקדמות המצויות ברשת. חברויות מיוחדות עבור קבוצות יעד ספציפיות יקראו גם הם "Premium One". חברות חינם וPremium One ייקראו יחד "חברות ברשת החברתית".
 8. בעת כניסה לרשת, המשתמש יכול להשתמש רק בחשבון המשתמש שלו עם יישומי שירות הרשת החברתית בהם ניתן להשתמש גם ללא פרופיל משתמש גלוי ברשת החברתית.
 9. ככל והמשתמש מעוניין להשתמש ביישומי שירות הרשת החברתית המחייבים פרופיל משתמש גלוי ברשת החברתית, על המשתמש לקבוע את הגדרות הפרטיות של הפרופיל שלו בהתאם.
 10. האפשרות להשתמש ביישומים המוצעים ברשת החברתית "אנשים" אינה מהווה הצעה, אלא הזמנה להציע הצטרפות. על ידי השלמת תהליך ההצטרפות, המשתמש מסכים לתנאי תקנון זה ולהשתמש ביישום הרשת החברתית כמות שהוא.
 11. הרשת החברתית שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת לאשר או לא לאשר הצטרפות של חבר ו/או לסיים חברות של מי שלא עמד בתנאי הרשת החברתית.
 12. הצטרפות לשימוש בתשלום מהווה אישור של המשתמש אודות הסכמתו לשלם את דמי השימוש הרלוונטיים.
 13. המשתמש מתחייב כי כל הנתונים שהוא מספק מדויקים ומלאים. המשתמש מתחייב לוודא שהנתונים עבור כל היישומים בהם הוא משתמש מדויקים ומלאים למשך כל תקופת ההסכם. ככל והמשתמש יבקש לבצע שינוי במידע, צוות שירות הלקוחות של הרשת החברתית יערוך שינויים בנתוני המשתמש לבקשת המשתמש, ובכפוף להנחת דעת צוות שירות הלקוחות בדבר אמיתות הנתונים. הרשת החברתית שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המשתמש עבור העלויות שייגרמו בקשר לביצוע שינויים אלו כאמור.
 14. השימוש ברשת החברתית מיועד לבגירים. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בגיר, מעל גיל 18 וכי כשרותו המשפטית לא נגרעה או נשללה מכל סיבה שהיא.
 15. להסרת ספק, הרשת החברתית אינה יכולה לודא באופן מוחלט כי כל משתמש רשום הוא למעשה האדם שהוא טוען להיות. לכן, הרשת החברתית אינה נושאת באחריות לזהותו האמיתית של משתמש. הרשת החברתית תרחיק ותחסום כל משתמש שייוודע לה אודותיו כי מסר פרטים לא נכונים או הפר את תנאי השימוש בדרך אחרת, לפי שיקול דעתה.
 16. כדי לרכוש חברות ברשת החברתית, המשתמש חייב להירשם בפלטפורמה ולבחור סיסמה.
 17. המשתמש מתחייב לשמור על סודיות סיסמה זו. הרשת החברתית לא תחשוף את הסיסמה לצד שלישי כלשהו. השימוש בסיסמה יהיה רק במהלך תהליך ההתחברות, ולא בכל זמן אחר מאשר במהלך תהליך ההתחברות. מטעמי אבטחה, הרשת החברתית ממליצה למשתמש לשנות את סיסמתו מעת לעת. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לשמירה ואחסון של פרטי הכניסה לפרופיל שלו ברשת החברתית.
 18. כל משתמש יכול ליצור פרופיל משתמש אחד בלבד. המשתמש אינו רשאי להתיר לצד שלישי להשתמש בפרופיל המשתמש שלו.

חובות המשתמש:

 1. המשתמש יספק הצהרות אמיתיות בלבד וימנע משימוש בשמות בד או בשמות עט.
 2. המשתמש ישתמש בתמונת פרופיל עבור פרופיל המשתמש שלו ברשת החברתית, בה המשתמש מזוהה בבירור. המשתמש מתחייב כי התצוגה הציבורית של תמונת הפרופיל שנמסרה על ידו לרשת החברתית אינה אסורה על פי הוראות כל דין. המשתמש לא ישתמש בתמונת כל אדם שאינו המשתמש ו/או תמונה של אנשים שאינם קיימים ו/או תמונה של יצורים אחרים (כגון בעלי חיים, יצורים דמיוניים וכיוצא בזה), ולא ישתמש בסמלי לוגו כתמונת הפרופיל שלו. המשתמש לא יעשה שימוש בכל תמונה הכוללת פרט שהצגתו על ידי המשתמש עלולה להפר זכויות צד ג' ו/או לפגוע בהוראות כל דין.

תנאי תשלום – שירותי Premium

 1. המשתמש יכול לשלם עבור השימוש בשרותים הניתנים בתשלום בשיטות התשלום המוצעות על ידי הרשת החברתית. אי תשלום יוביל לחיובים נוספים בגין עלויות טיפול שייגרמו ל הרשת החברתית, בשל כך וכל הוצאה או עלות נוספת כאמור יושתו על המשתמש.
 2. משתמש שרכש מנוי פרימיום ישלם את הסכום הכולל של המנוי מראש. המנוי יתחדש באופן אוטומטי לתקופה חדשה בהתאם לסוג המנוי אותו בחר המשתמש, ועל תקופה זו יחול המחיר המלא בהתאם למחירון החברה.
 3. הרשת החברתית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחיר עבור שירותיה, או איזה מהם, מעת לעת. שירותים שתמורתם סוכמה מראש ובכתב לתקופה קצובה לא יועלה מחירם בתוך אותה תקופה אך ניתן יהיה לשנותם לגבי כל תקופת חידוש או הארכה. בעסקאות שבהן לא סוכמה מראש ובכתב תמורה לתקופה קצובה – העלאת מחירים, אם וככל שתחול, לא תתבצע בתכיפות העולה על פעם ברבעון. במקרה כזה, הרשת החברתית תודיע למשתמש לפחות 30 ימים מראש אודות העלאת המחיר. במידה והמשתמש לא יסכים לעלייה זו, הוא רשאי להתנגד תוך 7 ימים מפרסום הודעת הרשת החברתית בהודעה למייל:  info@premiumjobs.co.il הגשת ההתנגדות של המשתמש תהווה ביטול חברות הפרימיום וזו תפקע בתום תקופת 30 הימים האמורים.
 4. יובהר כי משתמש אשר רכש מנוי או/ו קורס אך לא עשה בו שימוש במהלך תקופת המנוי, לא יהא זכאי לכל החזר כספי ו/או זיכוי ו/או כל תמורה ו/או השבה ו/או כל זכות אחרת.

אחריות על התוכן של המשתמש

 1. הרשת החברתית אינה אחראית על כל תוכן ו/או נתונים ו/או מידע שסופק ו/או הוצג על ידי המשתמשים ברשת החברתית. בפרט, הרשת החברתית אינה מתחייבת או ערבה לכך שהנתונים ו/או המידע המסופק על ידי המשתמשים כאמור – נכונים או מדויקים.
 2. המשתמש רשאי ומוזמן לדווח על פעילויות של כל משתמש אחר אשר מפר הוראת כל דין ו/או כל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. הרשת החברתית אינה מחויבת לאסור על צדדים שלישיים לשמור נתונים או תוכן אשר זמינים באתר.
 4. הרשת החברתית מספקת למשתמשיה פלטפורמה בלבד ועל כן אינה מעורבת בתוכן התקשורת בין המשתמשים ואינה נושאת באחריות לה.
 5. הרשת החברתית תעשה כל שביכולתה במסגרת האפשרויות הטכניות העומדות לרשותה על מנת לשמור על אתר הרשת החברתית זמין כל העת ללא הפרעה. אירועים הקשורים לדרישות תחזוקה ו/או אבטחה ו/או אירועים מעבר לשליטתה עלולים לגרום לתקלות או להפסקות זמניות בשירות המסופק על ידי הרשת החברתית. במקרה כזה, הרשת החברתית תעשה כל שביכולתה לתקן את ההפרעה ולהשיב את שירותיה לתקינות וזמינות בהקדם האפשרי.
 6. הרשת החברתית רשאית לחסום את השימוש באתר במידה ומשתמש לא יעמוד באיזה מתנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 7. תנאי שימוש – מחפשי עבודה
  מבוא
 8. האתר משמש כלוח פרסומי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
 9. המידע המוצג באתר, לרבות המידע במודעות הדרושים המוצגות באתר וכן המידע אשר מוזן על ידי משתמש באתר ייקרא להלן: "המידע".
 10. הפרופיל שיוצר משתמש אשר נרשם לאתר באמצעות מערכת מחפשי העבודה באתר ייקרא להלן: "כרטיס המשתמש".
 11. העלאת תוכן לאתר, לרבות לכרטיס המשתמש באמצעות הזנת נתונים ו/או העלאת קבצים ייקרא להלן: "פרסום".
 12. תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר (כגון: הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) יקראו להלן: "תכנים".

השימוש באתר

 1. האתר, ממשק ניהול קורות החיים באתר וכרטיס המשתמש למחפשי עבודה מיועדים לשימושם של מחפשי עבודה ולמטרה זו בלבד, ולא נועדו לשימוש אדם ו/או חברות ו/או גופים מסחריים או אחרים אשר אינם מחפשי עבודה.
 2. השימוש באתר בכלל ובמערכת מחפשי העבודה וכרטיס המשתמש בפרט נועדו אך ורק למטרות משלוח קורות חיים של מחפשי עבודה במענה למודעות ספציפיות. השימוש באתר אינו מיועד להעלאת תוכן פרסומי ו/או העברת מסרים כלשהם אל מפרסמי המודעות באתר במסווה של מידע אישי של מחפש עבודה.
 3. פרימיום ג'ובס מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי שמועלה לאתר על ידי מחפשי העבודה. מידע אודות מדיניות הפרטיות של האתר, אשר נקבעה בהתאם להוראות החוק והתקנות הרלוונטיות, ניתן למצוא בעמוד מדיניות פרטיות. יובהר, כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויכולה להשתנות מעת לעת.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או במדיניות הפרטיות באתר, פרימיום ג'ובס תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר ובהתאם להוראות כל דין.
 5. התנאים וההגבלות לשימוש בשירותים עבור מחפשי עבודה כפי שיפורטו בתקנון זה, מסדירים את היחסים, הזכויות והחובות בין המשתמש לבין פרימיום ג'ובס ו/או משתמשים אחרים, לרבות מעסיקים. הוראות כלליות בתקנון תנאי השימוש יחולו בהתאמה גם על השימוש בשירותים המיועדים למחפשי עבודה. הוראות ספציפיות לגבי מחפשי עבודה יגברו על הוראה סותרת בתקנון פרימיום ג'ובס הכללי, אם וככל שיש כזו.
 6. פרימיום ג'ובס רשאית לסרב לפרסם תכנים באתר אשר לדעתה מפרים הוראת כל דין ו/או את תקנון האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת ובמידת הצורך אף למחוק את התוכן שהועלה על ידי המשתמש או את כרטיס המשתמש כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות.
 7. במידה ויתקבלו אצל פרימיום ג'ובס תלונות אודות שימוש בכרטיס משתמש בניגוד לתנאי התקנון או הוראות כל דין, פרימיום ג'ובס שומרת לעצמה את הזכות למחוק ו/או לחסום באופן מיידי את כרטיס המשתמש ללא התראה מוקדמת וללא מתן הנמקה למחפש העבודה.
 8. מחיקת תכנים ו/או חסימת משתמשים על ידי פרימיום ג'ובס נתונה לשיקול דעתה של פרימיום ג'ובס , והמשתמש באתר מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פרימיום ג'ובס בקשר למחיקת תכנים כאמור. לעניין זכות המשתמש למחוק מידע, ראה מדיניות הפרטיות של האתר.
 9. הפסקת פעילות המשתמש לא תגרע מהתחייבויותיו של המשתמש כמפורט במסגרת תקנון זה, אף אם יותר למשתמש לשוב ולהשתמש בשירותי האתר.
 10. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מחפש העבודה מתחייב להשתמש במערכת לשליחת קורות החיים המהווה חלק מהאתר, וזאת אך ורק לצורך שליחת קורות חיים, ולא לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא רק: לצורך משלוח תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר מכל מין ו/או סוג שהוא. במידה ומחפש העבודה השתמש באתר לשם משלוח תוכן שיווקי כאמור בסעיף זה, עליו לפצות את פרימיום ג'ובס , מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין נזקיה הישירים והעקיפים הנובעים כתוצאה מהפרה כאמור, מבלי שתוטל על פרימיום ג'ובס כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמור, בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 1,000₪ עבור כל הפרה כאמור, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לפרימיום ג'ובס כנגדו, לרבות זכותה של פרימיום ג'ובס לתבוע בנוסף סעד של שיפוי ו/או פיצויים ו/או כל סעד מצטבר אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של פרימיום ג'ובס , עקב הפרת ההתחייבות כאמור.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפרימיום ג'ובס תעמוד זכות לנקוט בכל הליך משפטי, לרבות דרישה לסעדים זמניים, כנגד מחפש עבודה אשר הפר איזה מהוראות תקנון זה.
 12. המשתמש מתחייב לשפות את פרימיום ג'ובס , עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין הפרת תנאי תקנון זה.
 13. פרימיום ג'ובס לא תישא בכל אחריות ביחס למידע באתר, אשר התקבל על ידי משתמשים ו/או מעסיקים, תוכנו, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע זה.
 14. מחפש העבודה מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע, כולו או מקצתו, לרבות פרסום המידע כולו או מקצתו, בכל דרך שהיא וכן מתחייב שלא להעביר את המידע, כולו או מקצתו, לצד שלישי כלשהו.
 15. מחפש העבודה מצהיר כי ידוע לו כי השימוש באתר נועד לצרכים פרטיים ולחיפוש עבודה בלבד.
 16. מחפש העבודה מתחייב שלא יעשה כל שימוש במידע, כולו או חלקו, לצרכם של אחרים ו/או לבקשתם של אחרים.
 17. החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש, ובלבד שלא מדובר בשינוי הנוגע לפרטיות המידע של המשתמש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.
 18. תנאי שימוש – מעסיקים/מפרסמים
  מבוא
 19. האתר משמש כלוח פרסומי והצעות למכירת קורסים למשתמשים. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
 20. כל גוף ו/או אדם שחתם על הזמנת פרסום אצל פרימיום ג'ובס ו/או הזמין ממנה שירותים כאמור לעיל ולהלן, ייקרא להלן: "המפרסם". הזמנת פרסום שתיחתם כאמור, עליה חתום המפרסם ו/או מי מטעמו, תיקרא להלן "ההזמנה".
 21. שירותי פרסום מודעות דרושים ו/או באנרים ו/או לוגו חברה ו/או שם החברה המפרסמת ו/או כל פרסום אחר שיזמין המפרסם באתר מאת פרימיום ג'ובס ייקרא להלן: "השירות".
 22. תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר, יקראו להלן: "תכנים".

תנאי הפרסום באתר

 1. פרימיום ג'ובס תיתן למפרסם את השירות בהתאם לתנאי ההזמנה ו/או לפריטים שנרכשו ו/או הוזמנו על ידו ובכפוף לפירעון מלוא התמורה, כפי שהוסכמו בין פרימיום ג'ובס ובין המפרסם.
 2. פרימיום ג'ובס אינה מתחייבת כי למידע או למודעות שיפורסמו באתר תהיה היענות. פרימיום ג'ובס אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שימסור המפרסם לפרסום, לכן לא תישא כלפי המפרסם (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אל המפרסם או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. פרימיום ג'ובס לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שימסרו לפרסום.
 3. פרימיום ג'ובס אינה מחויבת לאשר הזמנה ממפרסם העוסק בהפעלת לוח דרושים באינטרנט או כל מפרסם אחר. פרימיום ג'ובס רשאית להפסיק להעניק את השירות לכל מפרסם בהודעה של 7 ימים מראש. במקרה זה, ישלם המפרסם את מלוא הסכום שהיה עליו לשלם עד למועד הפסקת השירות, לפי מחירון הפרסום שיהיה תקף באותה העת בפרימיום ג'ובס .
 4. פרימיום ג'ובס אינה אחראית לתוכן המידע המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי כל גורם אחר.
 5. המפרסם מתחייב כי המידע שיפורסם ויועלה על ידו לאתר יהיה בהתאם להוראות כל דין, כפי שיהיה בתוקף, מעת לעת, בהעלאת כל פרסום ופרסום, ובכלל זה, בהתאם לדרישות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988, וכל תקנה על פיו.
 6. התנאים וההגבלות לשימוש בשירותים עבור מפרסמים כפי שיפורטו בתקנון זה, מסדירים את היחסים, הזכויות והחובות בין המשתמש לבין פרימיום ג'ובס ו/או משתמשים אחרים, לרבות מחפשי עבודה. הוראות כלליות בתקנון תנאי השימוש יחולו בהתאמה גם על השימוש בשירותים המיועדים למפרסמים. הוראות ספציפיות לגבי מפרסמים יגברו על הוראה סותרת בתקנון פרימיום ג'ובס הכללי, אם וככל שיש כזו.
 7. במידה ובקורות החיים ו/או כל חומר אחר שנשלח אל המפרסם על ידי משתמשים באתר, נכללו תכנים אסורים, אזי, יהא רשאי המפרסם לפנות לכתובת הבאה  info@premiumjobs.co.il , להודיע לו אודות תוכן זה, ולבקש כי התוכן האסור יוסר מהאתר. לאחר קבלת הודעה ובקשה כאמור מאת המפרסם, תפעל פרימיום ג'ובס כמיטב יכולתה לבדוק האם התוכן הנ"ל הועלה בניגוד לתנאי תקנון האתר, ובמידה שתמצא לנכון, גם לקבלת תגובת הגורם שהעלה את התוכן לאתר. במידה ותמצא לנכון, לפי שיקול דעתה, תהא רשאית החברה להחליט כי התוכן אכן מנוגד לתקנון ו/או להוראת כל דין, ובהתאם לכך גם תהיה החברה רשאית לפעול להסרתו מהאתר. החברה תיידע את הגורם אשר העלה את התוכן המדובר לאתר בדבר הסרתו מהאתר.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פרימיום ג'ובס לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למפרסם כתוצאה מתוכן המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי גורמים אחרים כלשהם, אשר לא הועברה לגביו הודעה ובקשה כמפורט מעלה ו/או שניתנה לגביו הודעה ובקשה כאמור, ופרימיום ג'ובס החליטה, לפי שיקול דעתה כאמור, להסירו מהאתר ו/או להותירו באתר.
 9. חל איסור מוחלט להעלות בתוכן מודעות הדרושים תוכן פרסומי ו/או מסחרי ו/או הצעה למתן שירות כלשהו (לרבות הצעות לקורסים, לשיווק רשתי וכיוצ"ב ע"י המפרסם או מי מטעמו, בתשלום או ללא תשלום (להלן: "הצעה מסחרית"). המפרסם מצהיר כי ידוע לו שע"פ "נהלי הפרסום" באתר מותר לו להציע בתוכן מודעות הדרושים הצעות עבודה בלבד עבור מחפשי העבודה באתר. מודעות דרושים אשר יכללו הצעה מסחרית שאינה מודעת דרושים כאמור, יוסרו מיידית מאתר פרימיום ג'ובס ללא צורך במתן הודעה למפרסם והשירות שניתן למפרסם יוקפא לאלתר.
 10. המפרסם מצהיר כי קרא את "נהלי הפרסום" באתר וכי ידוע לו שהשימוש בשירותי האתר הינו בהתאם לנהלי פרסום אלה בלבד.

תנאי ההתקשרות

 1. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שהמחירים המצוינים בהזמנה עליה חתם הם המחירים המחייבים לכל עניין ודבר, וכי לא יהיה כל תוקף לסיכום בעל פה שיעשה המפרסם ו/או כל אדם המייצג את חברתו של המפרסם עם פרימיום ג'ובס ו/או עם מי מנציגיה.
 2. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שכשנאמר ונכתב בהזמנת הפרסום עליה חתם "פרסום מודעות דרושים שונות" הכוונה היא לפרסום מודעות דרושים רגילות (טקסט בלבד) בלוח הדרושים הרגיל באתר וההזמנה והשירות אינם כוללים פרסום בכל תחום אחר ו/או פרסום כל מוצר אחר, לרבות באנרים, תמונות, טקסט בולט, משרות השבוע ו/או כל מצג אחר שאינו נמנה עם לוח הדרושים הרגיל באתר, אלא אם נאמר אחרת כמפורט בהזמנה, וכן סוכמה ושולמה בגין כך תמורה נוספת.
 3. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שיחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהזמנה עליה חתם, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההזמנה ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההזמנה.
 4. במקרה שהמפרסם לא יעמוד בתשלום כלשהו מתשלומיו, לפי המפורט בהזמנה ו/או שאתרו נסגר ו/או שהמפרסם הפסיק את פעילותו ו/או ניתן כנגדו צו או התראה בדבר פשיטת רגל או פירוק זמני או קבוע או מונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או הוטל כנגדו עיקול, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההזמנה ופרימיום ג'ובס תהיה רשאית (אך לא חייבת) להפסיק את השירות כולו או מקצתו ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל התראה מוקדמת, וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.
 5. במידה והופסק השירות ע"י פרימיום ג'ובס , בגין אי עמידה בתנאי התשלום ו/או בגין כל אחד מהתנאים המפורטים לעיל, ישלם המפרסם את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדר בהזמנה.
 6. למען הסר ספק מובהר כי מעת שהופסק השירות, אם משום שהגיע מועד סיום תקופת השירות או כתוצאה מהסרת התכנים עקב הפרת תנאי תקנון זה, אין ולא תהיה למפרסם כל זכות בשירותים שרכש כאמור בטופס ההזמנה ופרימיום ג'ובס תהיה חופשייה למכור את אותם פריטים לצד ג'.
 7. כל עוד ניתן השירות ע"י פרימיום ג'ובס המפרסם אינו רשאי להודיע על רצונו בהפסקת השירות ו/או צמצום השירות המופיע בהזמנה עליה חתום המפרסם.
 8. על אף האמור לעיל, מפרסם שיגיש לפרימיום ג'ובס בקשה בכתב להפסקת השירות (להלן: "בקשת הפסקה") ופרימיום ג'ובס תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השירות, ישלם המפרסם את מלוא הסכום שהיה עליו לשלם עד למועד הפסקת השירות, לפי מחירון הפרסום שיהיה תקף באותה העת בפרימיום ג'ובס (להלן: "המחירון"). במקרה של אי אישור בקשת הפסקה, יהיה על המפרסם לשלם את מלוא התמורה על השירות בהתאם לתנאי ההזמנה.
 9. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל המפרסם להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא תלויה במפרסם, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור השירות בגין מלוא תקופת השירות כהגדרתה בטופס ההזמנה.
 10. מפרסם שלא יעמוד בתנאי התשלום אשר נקבעו עמו במסגרת טופס ההתקשרות יחויב לפצות את פרימיום ג'ובס בגין הוצאות הגבייה עד להסדרת התשלום במלואו.
 11. המפרסם מתחייב שלא להעביר לכל צד שלישי אחר שאינו חתום על גבי ההזמנה, כל הזכות הנובעת מההזמנה או כל הנגזר ממנה (לרבות פרסום מודעות, קידום מודעות בקליק מאסטר, שליחה מרובה, קבלת המידע מטעם מחפשי עבודה וכיוצ"ב), בתמורה או ללא תמורה, מבלי לקבל את הסכמת פרימיום ג'ובס מפורשות בכתב וככל ומדובר במידע של מחפש עבודה, בכפוף להסכמת מחפש העבודה. במקרה של הפרת סעיף זה, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים/נוספים, פרימיום ג'ובס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המנוי של המפרסם באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת וללא מתן פיצוי כלשהו למפרסם.
 12. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של הסרת הפרסום שנרכש על ידו, בשל הפרת תנאי תקנון זה, לא יוחזר לו התשלום בגין ימי פרסום ששולמו אך לא נוצלו בפועל עקב הסרת מודעת המפרסם כתוצאה מהפרת תנאי התקנון.
 13. פרימיום ג'ובס שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת באתר, לרבות, אך לא רק, שירותים סלולריים או חלק מהם, עם או ללא הודעה למפרסם. כמו כן, פרימיום ג'ובס שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ו/או בשירותים הסלולריים לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש בכל הנוגע לשינוי שיוך הקטגוריות והתחומים של המשרות, אזורי עבודה, היקפי משרה, סוגי משרה וכל תוכן אחר הקשור לאתר ו/או למודעות הדרושים המתפרסמות בו מעת לעת, והכל בהתאם להוראות כל דין.

התוכנות המוצעות במסגרת האתר

 1. פרימיום ג'ובס מפעילה באתר קידום הצעות וקידום ומכירת קורסים שונים (להלן ביחד: "התוכנות").
 2. המפרסם רשאי, לעשות שימוש בכל אחת מהתוכנות במסגרת השירותים הניתנים על ידי פרימיום ג'ובס ללקוחותיה, וזאת תמורת תשלום נוסף, כפי שיוסכם בכתב בין פרימיום ג'ובס לבין המפרסם.
 3. PPC הינו מודל לפרסום וקידום מודעות באתר. השירות מוצע למעסיקים שמעוניינים לפרסם מודעות באמצעות תשלום פר הקלקה בלבד ע"י הגדרת תקציב יומי וחודשי. התשלום עבור שרות PPC מתבצע רק במידה ובוצעה הקלקה על המודעה הספציפית של המפרסם. ניתן לרכוש את השירות על ידי רכישת תקציב פרסום קבוע מראש והגדרת עלויות הקלקה עבור כל מודעה בנפרד. כאשר התקציב נוצל במלואו המודעה לא תופיע בפרסום באתר, ניתן לחדש את התקציב בכל עת ישירות באתר.
 4. מוצהר ומוסכם כי קוד התוכנות מוגן בזכויות יוצרים ומשום כך אסור להעתיק ו/או למסור ו/או כל חלק מהקוד ו/או את סיסמאות הגישה לתוכנות לשום גורם, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה בכתב מפרימיום ג'ובס .
 5. ידוע למפרסם, כי התוכנות הינן תוכנות מדף, אשר ביצועיהן מוכרים, ידועים ומקובלים על המפרסם והתאמתן ו/או אי התאמתן למטרות או שימושים מסוימים לרבות התוצאות הנובעות מהשימוש בתוכנות הנן באחריותו המלאה של המפרסם ובפיקוחו בלבד וכי פרימיום ג'ובס איננה מקבלת על עצמה אחריות והיא לא תהיה אחראית לנזק או הפסד ישיר או עקיף שייגרם למפרסם ו/או למקבלי שרותיו מכל מין וסוג שהוא כתוצאה מהשימוש בתוכנות אלו.
 6. המפרסם מצהיר, כי ידוע לו כי עריכת שינויים בתוכנות כתוצאה מהתאמת התוכנות במהלך הפעלתן באתר פרימיום ג'ובס ו/או אצל המפרסם ו/או רכישתן ו/או השימוש בהן לא יקימו למפרסם זכויות יוצרים על קוד התוכנה או על חלקים ממנו.
 7. פרימיום ג'ובס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכומי השרות החודשיים בעבור השימוש בתוכנות, בהתראה של 30 יום מראש, שינוי התשלום יעודכן באתר פרימיום ג'ובס .
 8. המפרסם מסכים לשלם לפרימיום ג'ובס את כל החיובים שבחשבונו, בשקלים ובתוספת מע"מ כחוק ובהתאם לחישובים שיבוצעו ע"י המערכת האוטומטית במערכת קידום המודעות. החיוב יתבצע רק לאחר שגולש באתר פרימיום ג'ובס לוחץ על המודעה של המפרסם.
 9. במידה והמפרסם מעוניין להפסיק את השימוש במערכת קידום המודעות, יש ביכולתו לבטל את השירות במערכת הקידום בכל עת. במידה ותמצא יתרה בחשבונו של המפרסם הוא יהיה זכאי להחזר מלא של יתרה זו בניכוי בונוסים והטבות שניתנו בחשבון במהלך תקופת הפרסום.
 10. פרימיום ג'ובס מחילה מדיניות פרטיות על הנתונים המוזנים למערכת על ידי המשתמשים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו ובהתאם להוראת כל דין. פרימיום ג'ובס מתחייבת לכבד את פרטיותם של משתמשי האתר, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות באתר ובהתאם להוראות כל דין כאמור.
 11. המפרסם מצהיר כי ידוע לו כי כל המידע המוצג באתר, הינו רכושה הבלעדי של פרימיום ג'ובס מרגע הצגתו לראשונה באתר, ולחברה מלוא הזכויות במידע, לרבות זכויות הקניין הרוחני על אופן הצגתן וסידורן ויש לה אינטרס וזכות להגן עליהם.
 12. המפרסם מתחייב לשפות את פרימיום ג'ובס עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין הפרת תנאי תקנון זה.
 13. פרימיום ג'ובס רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. פרימיום ג'ובס תפרסם את התנאים החדשים באתר ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
 14. על מנת לשמור על איכות המוצר, קרי משרות אמיתיות (ולא פיקטיביות) המפורסמות ישירות ע"י המעסיקים ומחפשי עבודה אמיתיים (ולא פיקטיביים) עם טופס קו"ח, ועל מנת לענות על צרכי המעסיקים ומחפשי העבודה כאחד, לפרימיום ג'ובס חשוב לשמור על נהלי פרסום תקינים ואחידים באתר (להלן: "נהלי פרסום"), נהלי הפרסום נקבעים ומשתנים מידי פעם ע"י פרימיום ג'ובס על פי הצורך, הודעה בדבר שינוי נהלי הפרסום יימסרו בהודעות באתר ו/או באמצעות משלוח דיוור אלקטרוני ישיר אל המפרסם. המפרסם מתחייב לעמוד בנהלי הפרסום שיקבעו ע"י פרימיום ג'ובס .

קראתי את תקנון האתר אני מבין ומסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.

 

תנאי שימוש ותקנון שיתוף פעולה עם utalent

שלום וברוכים הבאים לאתר  www.utalent.co.il  Utalent (שיווק ופרסם) והינו בשיתוף עם פרימיום גובס (להלן: "האתר").  Utalent   כוללת בתוכה את שירותים מטעמה ומטעם מותגים ו/או פעילויות ו/או חברות נוספות המצויות בשליטתה, לרבות עסקים בתחומים הבאים: משאבי אנוש וקריירה, אורח חיים בריא, פרסום ושיווק, שוק ההון והשקעות וכל פעילות ו/או מותג ו/או חברה אחרת שעשויה לפעול בעתיד תחת ו/או בקשר עם Utalent  וחברות-בנות בקבוצה (למען הנוחות יכונו במסמך זה הפעילויות הנזכרות ביחד ולחוד: "החברה"). האתר מאפשר גישה אל האתר המצוי בשליטתה, כמו גם למוצרים ולשירותים הכפופים לו  וכל שם מתחם אחר בבעלות החברה. החברה מאפשרת גם גישה לדפי הנחיתה שלה בכתובות הנזכרות לעיל וכתובות וכן לאתר, ממשק ואפליקציות הקורסים שלה – הכול בכפוף לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"החוזה", "ההסכם") המפורטים דכאן. מקום שלא צוין אחרת במפורש, משמעו של ה"שימוש באתר" הוא גם שימוש בנגזרותיו.

בעצם השימוש באתר, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים בתקנון זה, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/או להשתמש בו. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

 1  הקדמה

1.1. הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.

1.2. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ויכונה להלן: "משתמש".

1.3. המונחים "החברה", "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל החברה ו/או מי מטעמה. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל החברה ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

1.4. משמעו של "האתר" – כולל, בין היתר אך לא רק, ידיעון מידע וכל דואר אחר שנשלח מטעמו, לרבות אפליקציה סלולרית, ככל שתקום בעתיד.

1.5. ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של החברה ובכל מסמך אחר שתוציא החברה. אלא אם נכתב אחרת במפורש, גוברים סעיפי תקנון זה על כל סעיף בהנחיה או בתקנון אחרים הקשורים לחברה לעניין השירותים המנויים בתקנון זה. כל שימוש במונחי תקנון זה, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת, ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.

1.6. המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon), הרצאות המועברות מרחוק (On-Line) ובאופן פיזי. כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

1.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בדפי הנחיתה שלו ו/או באתר הקורסים שלה ו/או בקורסים, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. המדובר על שינויים כגון, אך לא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר ו/או דפי הנחיתה שלו ו/או של אתר הקורסים ו/או של הקורסים, של תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ושל שאר מסמכי החברה הקשורים באתר.

1.8. החברה ממליצה לך לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של החוזה אליו הנך מחויב.

1.9. בעצם השימוש באתר, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר ונגזרותיו המפורטים להלן, אתה מאשר את קיומו של תקנון מדיניות הפרטיות שעליך לקרוא ושאתה מסכים להשתמש באתר ונגזרותיו בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/או להשתמש בו.

1.10. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ונגזרותיו ובתכנים הכלולים בהם באופן חזותי ו/או באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.11. לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בעמוד הבית של האתר.

1.12. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים, מקום שנכתב בהם כך במפורש. אם לא נכתב כך במפורש, גוברות הוראות תקנון זה, כאמור בסעיף 1.5 לעיל.

1.13. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

1.14. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת הדוא״ל המיועדת לכך בלבד, המופיעה בממשק הקורסים ובעמודי המכירה.

 2 מטרת האתר, תכניו, המוצרים והשירותים

2.1. מתן ייעוץ לשיווק באינטרנט.

2.2. מועדוני משקיעים לשיווק באינטרנט.

2.3. רשת שותפים לשיווק באינטרנט.

2.4. תכנית ליווי אישי לשיווק באינטרנט.

2.5. פעילויות אחרות בתחום האינטרנט והשיווק.

2.6. קיום סדנאות, כנסים וקורסים בתחום השיווק באינטרנט.

 3  תוכן האתר ונגזרותיו

3.1. האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת לספק המלצות, בלוגים, קורסים, מוצרים, הדרכות, ספרים, סרטונים, תכניות אימון ותכנים נוספים בנושאי שיווק באינטרנט וכן מאפשרת להגיב על המלצות ותכנים שהועלו על ידי מערכת האתר ו/או על ידי ממליצים (ראו להלן) וגולשים.

3.2. יודגש, כי מדובר במתן מוצרי/שירותי מידע בלבד, ו/או שירותים אחרים. אין במתן שירותים אלה כדי להוות התחייבות להצלחת ו/או התעשרות ו/או הגדלת ביצועים ו/או כל שיפור בכל פעולה שהמשתמש מבצע בין בעסקיו ובין אם בחייו הפרטיים.

3.3. המשתמש באתר ובשירותיו מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יבוא בדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ביחס לאי-שביעות רצונו מהשירותים ו/או מאי התאמת ביצועיו בפועל לאחר קבלת השירותים לציפיותיו שהיו לפני, במשך או לאחר קבלת השירותים. כן מצהיר המשתמש, כי לא יבוא בטענה בדבר אי-הבנה רטרואקטיבית של תנאי השימוש.

3.4. ההמלצות שמועלות לאתר על ידי מתעניינים, אנשי שיווק ו/או אנשים אשר השתתפו בהדרכות וקורסים של החברה בעבר (להלן: "הממליצים") מועלות לפי מיטב שיפוטם ושיקול דעתם. החברה לא אחראית על מספרן ותכיפות העלאתן של המלצות אלה וגם לא על טיבן ואיכותן המקצועית. מבלי לגרוע מהאמור דכאן, החברה רשאית להסיר מהאתר המלצות של ממליצים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת לממליצים ו/או לגולשים ולחברים שרשומים באתר.

3.5. אתה מתחייב שלא להעלות שום תוכן לאתר, אשר יש בו כדי לפגוע, בכל צורה שהיא, בכל אדם אחר ולא לבצע כל מעשה אשר עשוי להוות פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר, פרסום דברי לשון הרע ועוד.

3.6. החברה רשאית להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכל תוכן אחר שהחברה תמצא לנכון להסיר או לחסום על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.7. החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר איזה מתנאי השימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכיו"ב.

3.8. אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר ייתכן ותיחשף לתכנים ממקורות שונים, שהחברה אינה אחראית להם בשום צורה.

3.9. אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהתחייבות ו/או הבטחה של החברה למימושם של הרעיונות העומדים בבסיס המלצות ו/או הדרכות אלו בפועל. האחריות לפעולה כלשהי על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בגינן, כאמור.

3.10. החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידע, תוכן והודעה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

3.11. הנך מתחייב במפורש שלא ליצור קשר עם תלמידים אחרים שלא תחת המקומות שייועדו לכך ע״י החברה, בין אם למטרו אישיות, מסחריות או לכל מטרה אחרת, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

3.12. החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשים או הממליצים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

3.13. הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

3.13.1. עלולים להפר זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל אדם אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;

3.13.2. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;

3.13.3. אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

3.13.4. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;

3.13.5. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל, מכל סוג, פרטי או מסחרי;

3.13.6. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעילות תקינה של האתר או של מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

3.13.7. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

3.13.8. כוללים תוכן העלול להטעות משתמש לרבות כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק;

3.13.9. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

3.13.10. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

3.13.11. כל תוכן שהחברה תמצא לנכון להסיר.

3.14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכניסתך לאתר אתה מתחייב במפורש שלא:

3.14.1. לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים ובקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.

3.14.2. להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם ו/או לגוף אחר.

3.14.3. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, פורנוגראפי, משמיץ או שאינו חוקי.

3.14.4. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש, לרבות להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהחברה.

3.14.5. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.

3.14.6. לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשים אחרים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים.

3.14.7. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שיש בו כדי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל ו/או שיש בו כדי להפר סוד צבאי ו/או צנזורה צבאית.

3.14.8. להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.14.9. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

3.14.10. לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

3.15. החברה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר ו/או שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, החברה תעשה מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.

3.16. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

3.17. החברה ממליצה למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. החברה ממליצה לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע "מקצועי" הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. החברה מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, החברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 4 רציפות, זמינות ואמינות השירות

4.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ובנגזרותיו בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

4.2. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

4.3. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך.

4.4. חרף מקצועיות החברה והתכנים המתפרסמים באתר ו/או בקורסים, אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ"ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר או בנגזרותיו.

 5 השימוש באתר ובתכניו

5.1. המשתמשים באתר יכולים לצפות ולהאזין לתכנים שמוצגים באתר.

5.2. משתמשים המעוניינים להיות פעילים באתר, בין היתר אך לא רק, לצורך תגובות, כתיבה באתר וקבלת תכנים המיועדים למשתמשים רשומים בלבד, נדרשים להירשם באתר. ההרשמה תיעשה באמצעות הדפים המיועדים לכך באתרי החברה, ולאחריה מקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה אישיים המוקצים לו ולשימושו האישי בלבד.

5.3. החברה תשמור את נתוני הנרשמים לאתר כל עוד המשתמש לא הסיר עצמו מהאתר, ואף שומרת לעצמה את הזכות לשמור נתונים אלו גם לאחר מכן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4. השימוש באתר אינו מוגבל ופתוח לכל הגילאים, אולם במידה והשימוש שאתה עושה באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים כלשהם שאתה מקבל במסגרת השימוש באתר, בין אם שירותים אלו כרוכים בתשלום ובין אם לאו, מותרים על-פי דין למשתמשים בוגרים בלבד, הינך מצהיר כי: (א) הינך בן 18 שנה לפחות; (ב) אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; ו-(ג) יש לך תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.‎

5.5. במידה ואינך עומד בדרישות הסעיף לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותי האתר שהינם בתשלום.

5.6. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין השימוש, מגבלותיו ו/או השלכותיו עליך.

5.7. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.8. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

5.9. רכישת קורס מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד, עבור עד 3 מכשירים. השימוש בקורס ע"י המשתמש הינה ללא הגבלת זמן. אין להעביר את הרשאת השימוש לאחרים. ככל שהמשתמש מבקש רישיון זוגי או רב-משתמשים, יש לקבל אישור בכתב מהחברה או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.

5.10. המשתמש מתחייב לפעול לפי כל דין במסגרת יישום תוכן התוכנית בקמפיינים שהוא מנהל ולהימנע להפר הוראות חוק, לרבות אך מבלי להגביל את הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם").

5.11. ככל שהחברה תקבל דרישה לתשלום ו/או תביעה בגין פעולה שהמשתמש ביצע בניגוד לחוק הספאם ו/או כל הוראת חוק אחרת, היא תעביר אותה לידי המשתמש והוא מתחייב לטפל בה מיד עם קבלתה ולהיכנס בנעליה לכל דבר ועניין. ככל שלא יעשה כן בתוך 7 ימים ממועד הודעה כאמור, תהיה זכאית החברה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי בניהול העניין.

5.12. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל פניה ו/או דרישה של כל צד שלישי לתשלום כלשהו הנובע מאי-שמירת הוראות החוק, לרבות אך מבלי להגביל שכר טרחת עורכי דין וזאת בתוך 14 ימים ממועד דרישת התשלום.

5.13. על ידי השימוש באתר, אתה מאשר לאתר לשמור אי אילו תכנים שהנך מעלה לאתר בשרתי האתר, לזמן בלתי מוגבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.14. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

5.15. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

 6 קישורים חיצוניים

6.1. האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

6.2. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכלא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים, שאינם נמנים עם נגזרותיו של האתר.

6.3. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. החברה אינה מתחייבת בעצם הימצאותו של קישור מסוים באתר כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.

6.4. התכנים הזמינים מהקישורים החיצוניים נמצאים באחריות בעל האתר שאליו מוביל הקישור. החברה אינה אחראית לתכנים אלו, לנתונים שלהם או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.5. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות שימוש בקישורים הקיימים באתר. החברה נושאת בנטל האחריות בגין נגזרות האתר שלה גרידא – דפי הנחיתה ואתר הקורסים, כאמור במבוא לתקנון זה. זאת ועוד, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 7  שימוש לרעה באתר ובתכניו

7.1. החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים הניתנים בו.

7.2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

7.2.1. העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' בין אם בתמורה ובין אם לאו;

7.2.2. מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג';

7.2.3. מתן גישה לתוכן האתר לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

7.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו בסעיף 11.4 להלן, לצד ג' כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

7.4. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, החברה תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

7.5. המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

7.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 8 שימוש בינלאומי באתר

8.1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מצהיר כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

 9  אחריות

9.1. החברה אינה יכולה לנטר, ואינה מנטרת באופן פעיל, את התוכן שהנך מעלה לאתר (כגון תגובות והודעות).

9.2. יחד עם זאת, החברה רשאית לעיין בתוכן אותו הינך מעלה לאתר ולהסיר כל תוכן ללא התראה מוקדמת. פעולות לפי סעיף זה, לא ייצרו שום התחייבות כלפי החברה לעיין או להסיר תכנים מהאתר.

9.3. החברה תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, החברה אינה אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

9.4. החברה לא תישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, הפרעות בשירות, אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

9.5. האתר מהווה פלטפורמה למצג נתונים ומידע בנוגע לנתונים של כל משתמש רשום באתר. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. החברה לא תישא באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, יש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלי במסמך זה.

9.6. בעצם השימוש באתר, המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

9.7. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").

9.8. בשום מקרה, החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, אובדן של נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

9.9. השירותים המסופקים על ידי האתר הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתה משובץ התוכן שמעלה החברה לאתר. אי-שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי החברה ו/או האתר לא יקימו לחברה כל אחריות מכל סוג שהוא.

9.10. החברה מהווה פלטפורמה בלבד לתוכן משתמשים. מבלי לגרוע מכלליות הסעיפים לעיל ולהלן, החברה לא תישא באחריות על פי כל דין להתקשרות מכל סוג שהוא ובכל מסגרת שהיא בין משתמשי האתר לבין עצמם ו/או בין משתמשי האתר לצד ג'. התקשרות כאמור תהא באחריותם הבלעדית של המתקשרים.

9.11. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי הנהלה, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש לחברה ו/או לאתר.

9.12. בכפוף להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

9.12.1. המידע והתוכן המצוי באתר;

9.12.2. התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;

9.12.3. המוצרים, התוכנות והשירותים המסופקים דרך האתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מהאתר;

9.12.4. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;

9.12.5. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;

9.12.6. כל נזק שנגרם עקב פעולה אשר ביצע המשתמש תוך כדי הסתמכות על תוכן האתר ו/או שירותיו ו/או מוצריו.

 10פרטיות

10.1. החברה נוקטת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

10.2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

10.3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. חרף האמור, מובהר לך כי אתה מתיר לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook, Twitter ולכל רשת חברתית או פלטפורמה חברתית אחרת אשר קיימת כיום, אשר קשור במישרין או בעקיפין לחברה, האתר עצמו, לטיב שירותיו ו/או תכניו.

10.4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפון סלולארי שאותו סיפקת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד. מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה.

10.5. בעצם השימוש באתר אתה פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

10.6. מובהר בזאת כי השימוש במוצרי החברה מהווה הסכמה לקבלת עדכונים בדוא״ל וכן כל חומר שיווקי / פרסומי אחר, כמפורט בסעיף 10.4 לעיל.

 11 קניין רוחני

11.1. האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

11.2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של החברה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

11.3. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

11.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא"ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו לחברה.

11.5. ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/או הקורסים וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של החברה, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לחברה.

11.6. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

11.7. ככל ואתה מעלה תוכן לאתר, אתה מתחייב בפני החברה כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.

11.8. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את החברה מכל אחריות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

11.9. אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.

11.10. אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, הינך נדרש לשלוח מייל לחברה לכתובת ¬¬¬ המופיעה באתר על המייל להכיל את הפרטים הבאים: שם, שם משתמש, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי ההפרה ופרטים להוכחת זכויותיך בתוכן.

11.11. במסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותיך יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטרוני אל התוכן המפר לכאורה:

11.11.1. מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).

11.11.2. פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת שם, שם משתמש, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכדומה).

11.11.3. הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

11.11.4. הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

11.11.5. חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

11.12. המשתמש מתחייב לדאוג לכך שכל אחד מן האנשים העובדים אצלו ו/או מועסקים על ידו כיום או בעתיד ו/או מי מטעמו, אשר תהיה לו גישה בדרך כלשהי למידע הסודי, יתחייב בכתב קודם למתן אפשרות הגישה כאמור, להגנת סודיות המידע הסודי בתנאים כמפורט במסמך זה.

11.13. החברה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפר, לכאורה, לאחר בירור פנייתך, באם תמצא לנכון לעשות כן.

11.14. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת ליצור קשר עם המפר, לכאורה, ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.

11.15. לפני שאתה מנסח הודעה לחברה בדבר הימצאותו של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.

11.16. יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות החברה, זכויותיה וחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

 12 קבלת תכנים

12.1. האתר עשוי להכיל מודעות, פרסומות ומידע שיווקי (להלן: "המודעות") המקדמים את שירותי החברה או את שירותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים את שירותיהם דרך האתר (להלן: "המפרסמים").

12.2. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות, תחול על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו באתר או למהימנותם. החברה בודקת את התוכן הנ"ל, אך אין באפשרותה להתחייב לאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר.

12.3. יודגש, כי מודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד ו/או המלצה לרכישת השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה במודעות מצד החברה וכל התקשרות בינך לבין המפרסמים בעקבות פרסום המודעות, תיעשה בינך לבין המפרסמים בלבד. החברה אינה צד להתקשרות ביניכם ולא יכולה לשאת בכל אחריות בגינה.

12.4. האחריות על תוכן המודעות, כמו גם על התוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות, הינה על המשתמש בלבד. אין בקיומן של הפרסומות באתר כדי להוות עידוד ו/או המלצה למשתמש מצד החברה להיעזר בשירותי המפרסמים.

12.5. החברה עשויה מעת לעת לשלוח תכנים פרסומיים בדוא״ל, טלפון וכל אמצעי אחר, גם אם הם אינם מסומנים ככאלה. המשתמש מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות בשל כך.

 13 אי תחרות

13.1. בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור בסעיף 11.4 לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

13.2. המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 36 חודשים מרגע ההצטרפות לקורס. מתחרים לצורך סעיף זה, ייחשבו העוסקים בשיווק מוצרי מידע וקורסים ו/או תכניות ליווי.

13.3. תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב מהחברה.

13.4. המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

 14 סקרים ושאלונים

14.1. החברה רשאית לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות (אך לא רק) בעניינים כגון חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

14.2. על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו החברה אוספת בסקרים והשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה החברה משתמשת במידע זה, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו המופיעה במסמך זה.

 15 הפסקת שימוש והחזר כספי

15.1. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, לרבות אך לא רק, הפסקת השתתפותו של משתמש בקורס של החברה עקב מעשה ו/או התנהגות לא ראויים לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

15.2. לא יינתן כל החזר כספי בעבור כל שירות שהוזמן, אלא אם מצויין אחרת בעמוד המפרט את פרטי ותנאי השירות הרלוונטי. ככל שמצויין שישנו החזר, דרישה להחזר כאמור צריכה להתבצע בזמן הנקוב בעמוד המפרט את פרטי ותנאי השירות הרלוונטי.

15.3. בנוסף, המשתמש מודע לכך שבכדי להיות זכאי להחזר כספי כאמור, עליו להגיש את כל שיעורי הבית שיינתנו לו כתנאי להחזר, כפי שמצוינים בעמוד המכירה של הקורס או התכנית הרלוונטיים, עד מועד חתימת הוויתור ולהראות שיישם את תוכן התוכנית בפועל, לרבות להיות בקשר רציף עם נציג החברה המקצועי שהוקצה לו ביחס לביצוע מטלות ושיעורים. זאת לפנים משורת הדין שכן חוק הגנת הצרכן מציין כי לא יינתן החזר בגין מוצרים הניתן לשעתוק או מוצרי מידע.

15.4. אם יינתן החזר כספי לפי שיקול דעתה של החברה, הוא יבוצע באופן שבו החברה תבחר (אשראי, העברה כספית, המחאה, מזומן) לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובתוך 90 ימי עסקים ממועד אישור ההחזר.

15.5. אם יינתן החזר כספי לפי שיקול דעתה של החברה, יקוזזו ממנו דמי ביטול של 10% ו/או כל הוצאה שנשאה בה החברה בגין העסקה.

15.6. באחריות המשתמש להעביר את המידע הנדרש לחברה כדי לבצע את ההחזר. המשתמש לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בקשר לתקופת ביצוע ההחזר אם לא העביר באופן מידי את הפרטים הדרושים.

15.7. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 16שיפוי

16.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 17הליכים משפטיים ובוררות

17.1. בקבלת תנאי השימוש, מסכים המשתמש שלא להשתתף ו/או לקחת חלק בתובענה ייצוגית נגד החברה ו/או מי מטעמה.

17.2. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

17.3. כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכם ו/או לביצועו יתבררו בפני בורר מוסכם על הצדדים, וככל שלא תהיה הסכמה על זהותו, ימונה בורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.

17.4. הבוררות תתקיים בעיר תל אביב.

17.5. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 התוספות והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הבוררות").

17.6. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי למעט לדיני הראיות ו/או לדין המהותי ועל הבורר לנמק את החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות.

17.7. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות יהיה בית המשפט המחוזי בעיר תל אביב.

17.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין שהוא שאינו בגדר סמכותו של הבורר ו/או בכל מקרה בו תניית בוררות ייחודית זאת לא תחול מכל סיבה שהיא, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו ו/או מחוז המרכז בישראל.

17.9. הוראות אלה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

17.10. כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם תנאי שימוש זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

17.11. המשתמש מצהיר כי קרא את הסכם תנאי השימוש והוראותיו, הבין את תוכנו והסכים לכל הוראותיו ותנאיו מרצונו הטוב והחופשי.

 18 יצירת קשר

18.1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. בכל שאלה, הבהרה, תלונה בדבר הפרת זכויות כאמור בסעיף 11.10 לעיל, בירור פרטים וכיו"ב ניתן ליצור קשר עם החברה בדואר אלקטרוני meirv@utalent.co.il  המופיע בעמוד הקורס או המכירה.

18.2. החברה מעניקה שירות לקוחות מיוזמתה וללא התחייבות. אנו משתדלים לענות לכל הפניות בנושאים טכניים, נושאי חיוב, ועוד – אך איננו מתחייבים לכך. יש להבין כי אלא אם צויין אחרת או כי נרכשה תכנית ליווי, לא מוצע ליווי ו/או ייעוץ ללקוחות הקורסים הדיגיטליים והחברה לא מתחייבת לתת מענה לשאלות התלמידים בשום צורה. החברה עושה מאמץ לספק למשתמשים פלטפורמות עזרה הדדית, אך אינה מתחייבת לכך, והשירות המוצע, אם מוצע, יכול להשתנות או להפסק בכל רגע נתון ולמשתמש לא יהיו טענות בנושא. מובן כי שירותים אלה אינם כלולים במחיר המוצרים ואינם חלק מהמוצר.

18.3 באחריותך לדאוג לאמצעים הדרושים להפעלת תכני הקורסים, המוצרים ושירותי החברה, לרבות מחשב תקין עם מערכת הפעלה עדכנית וגישה לאינטרנט. החברה אינה מספקת תמיכה טכנית ופתרון בעיות חומרה או גישה אינטרנטית.

19 אישור תנאי השימוש

19.1. המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

19.2 שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

קראתי את תקנון האתר אני מבין ומסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.

שליחת קורות חיים

שליחת קורות חיים

לא כל המשרות שלנו מופיעות באתר אז שלח/י קורות חיים ואנו נחזור אליך בהקדם – מה איכפת לכם? מקסימום, תקבלו הצעה טובה לעבודה.


* שדה חובה